Reparation / Service

Vi utför reparationer och service.

• Med våra förbättrade resurser inom vår reparations- och service verkstad kan vi ännu bättre
  än tidigare serva vår egen maskin- och materialpark.

• Vi tar även åt oss reparation och service för kunders räkning. Vi klarar de flesta byggmaskiner,
  handverktyg m.m. som finns på marknaden.

Vårt produktutbud