Hyresvillkor

Detta är Hyresvikoren i sammanfattad form! Utförligare version hittar du här.

Grundhyra

För varje hyresartikel utgår som regel en grundhyra. Det innebär att första dagen debiteras grundhyra plus dagshyra. Dag 2 och följande debiteras endast dagshyra.

Hyresberäkning

För företag

Hyran är i regel baserad på 5 dagars arbetsvecka. Vissa maskiner såsom pumpar, värmefläktar, avfuktare och byggtorkar debiteras 7 dagar per vecka. För att extra dag inte ska debiteras ska hyresobjektet vara återlämnat senast klockan 8.00.

För privatpersoner

Hyra debiteras per dygn Helgpriser tillämpas från fredag klockan 15.00 – måndag klockan 9.00 = 2 dygn.

Förbrukningsmaterial

Förbrukningsmaterial till våra hyresmaskiner såsom slippapper, golvlack, skruv – löspackad och bandad, svetselektroder mm finns till försäljning hos oss.

Övrigt

För övriga hyresvillkor hänvisas till separata bestämmelser enligt hyreskontrakt. Vi förnyar oss ständigt och reserverar oss för eventuella felaktigheter i katalogen och prislistan samt framtida prisjusteringar. Vi står givetvis gärna till tjänst med aktuella uppgifter när så önskas.

Vårt produktutbud

Vi är medlemmar i Hyreskedjan

Skaffa en hemsida från Dreamscape Interactive - en hemsidebyrå i Gävle.